+421 34 6597601 ms@kuty.sk

Oznamujeme rodičom, že dňa

 29.4.2019 (pondelok) sa uskutoční fotografovanie detí.

V prípade choroby dieťaťa, môžu rodičia prísť vyfotografovať dieťa

v čase od 8.30 hod - 11.00 hod. do II. triedy

                                                                                                                              

V tomto období začína prístavba Materskej školy v Kútoch. V súvislosti s realizáciou projektu MŠ Kúty – 2. etapa sa budú v areáli školy realizovať stavebné práce. Žiadame rodičov detí, návštevníkov  a zamestnancov školy, aby v záujme zachovania zdravia a života svojho a svojich detí nevstupovali do priestorov staveniska.

Riaditeľka Materskej školy v Kútoch               Obec Kúty

Od 1.12.2018 môžu rodičia odhlásiť zo stravy svoje deti zapísaním do zošita alebo e-mailom

na adrese

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">monika.macejkova@gmail.com

Odhlásiť musia najneskôr deň vopred,

 do 14.30 hodiny.

V 1.deň choroby dieťaťa môžu prísť pre obed do kuchyne o 11.15 hodine.

                 OZNAM !!!!

 

Pre deti na hlavnom pracovisku MŠ Kúty Dr. Štefana Heska, 921 Kúty

PROSÍM DO ODVOLANIA ODHLASOVAŤ DETI  ZO STRAVY LEN DO ZOŠITA V SCHRÁNKE NA DVERÁCH KUCHYNE.

ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE.

Vedúca ŠJ

Detské ihriská za Kultúrnym domom, v škôlke a v škole navštevuje najmä v popoludňajších hodinách množstvo detí. Deti sú naše zrkadlo. Sú naším obrazom, či sa nám to páči alebo nie. To, čo sme schopní do nich vkladať od útleho detstva, formuje ich osobnosť. Detské ihriská sú zárukou dlhých hodín zábavy a pohybu detí na čerstvom vzduchu. Je to tiež miesto, kde sa deti môžu hrať a ich rodičia si oddýchnuť. Našou snahou bolo vybudovať zariadenia pre voľnočasové aktivity detí a mládeže. Preto je zarážajúce, ako rýchlo dokážu podaktorí mladí spoluobčania zničiť miesta, ktoré majú slúžiť všetkým. A tiež je smutné, že v dnešnej dobe patrí medzi druh zábavy vandalizmus. Preto Vás prosíme, aby ste neničili prácu iných a zámerne nepoškodzovali miesto, ktoré má patriť najmä deťom. Detské ihriská by v prvom rade mali slúžiť na trávenie voľnočasových aktivít detí, ideálne pod dohľadom rodičov poprípade inej dospelej osoby.

 

Eva Kollárová

 

 

 

Vážení rodičia!!!

 

V súlade so Školským poriadkom Materskej školy v Kútoch Vám oznamujeme termíny prerušenia prevádzky:

 

Elokované pracovisko – Školská ulica:

 

30.10. – 31.10. 2017  Rodičia majú možnosť prihlásiť svoje deti na dochádzku do tried na Ulici Dr. Štefana Heska 921 u vedúcej jedálne - pani Záhradníkovej, alebo u svojej triednej učiteľky.

 

27.12. 2017 – 5.1. 2018 Prevádzka prerušená z dôvodu vianočných prázdnin.

 

2.2. 2018                      Rodičia majú možnosť prihlásiť svoje deti na dochádzku do tried na Ulici Dr. Štefana Heska 921 u vedúcej jedálne - pani Záhradníkovej, alebo u svojej triednej učiteľky.

 

5.3. – 9.3. 2018           Rodičia majú možnosť prihlásiť svoje deti na dochádzku do tried na Ulici Dr. Štefana Heska 921 u vedúcej jedálne - pani Záhradníkovej, alebo u svojej triednej učiteľky.

 

 

29.3. 2018                   Rodičia majú možnosť prihlásiť svoje deti na dochádzku do tried na Ulici Dr. Štefana Heska 921 u vedúcej jedálne - pani Záhradníkovej, alebo u svojej triednej učiteľky.

 

 

3.4. 2018                      Rodičia majú možnosť prihlásiť svoje deti na dochádzku do tried na Ulici Dr. Štefana Heska 921 u vedúcej jedálne - pani Záhradníkovej, alebo u svojej triednej učiteľky.

 

 

Prevádzka na elokovanom pracovisku v školskom roku 2017-2018 končí 29.6. 2018.