forex strategier +421 34 6597601 ms@kuty.sk

U nás nájdu Vaše deti druhý domov ....

ČO PONÚKAME

Získavame zdroje z projektov Európskej únie

Všetky triedy máme vybavené digitálnou technikou

Dopravné ihrisko s množstvom detských dopravných prostriedkov

Rôznorodé zariadenie školského dvora

Zodpovední a spoľahliví zamestnanci s dobrou kvalifikáciou

Pozitívne vybavovanie žiadostí rodičov o predprimárne vzdelávanie detí od troch do šiestich rokov

História MŠ Kúty

O zriadení materskej školy v Kútoch sa dozvedáme z obecnej kroniky. Roku 1894 obec zriadila materskú školu „óvodu“ pri zvonici na rohu Pastírových uličky. Deti do tejto tzv. „óvody“ nechceli chodiť z dôvodu maďarizácie národa. Dĺžka jej trvania však nie je zdokumentovaná.

O zriadení materskej školy v Kútoch v povojnovom období bývalého Československa sú zápisy z prvého septembra 1950. V tomto čase bola otvorená Materská škola oproti Zvonici na Bratislavskej ulici. Do jednej triedy bolo zapísaných 48 detí, na konci školského roka počet vzrástol na 63 detí. O deväť rokov neskôr bola otvorená druhá trieda MŠ. O skutočnom počte detí v dvoch triedach sme nenašli žiadne informácie.

Budova MŠ bola nevyhovujúca pre pobyt detí. Miestnosti boli vlhké, blízka prítomnosť hlavnej cesty a poľnej cesty spôsobovala vysokú prašnosť. Poľnou cestou sa hnali kravy Jednotného roľníckeho družstva na pašu. Zariadenia pre hygienu detí i zamestnancov boli drevené a stáli na školskom dvore.

V období trvania tejto MŠ sme zaznamenali niektoré prvenstvá a to: Prvé priateľské vzťahy s inou materskou školou boli nadviazané v roku 1953, stala sa ňou materská škola v Gotwaldove; rozlúčky s deťmi, ktoré odchádzali do školy sa konali už v roku 1955, deti dostali farebné ceruzky, na rozlúčku bol usporiadaný čajový večierok; v roku 1956 začína pracovať Združenie rodičov a priateľov školy; prvý krát sa konal maškarný ples detí; oslava MDD; cvičila sa spartakiáda detí a rodičov; v roku 1958 sa začína oslavovať v MŠ Medzinárodný deň žien.

História tejto MŠ sa uzatvára v septembri roku 1961, história budovy v roku 1965, kedy bola predaná za 5.600,- Kčs. V roku 1961 sa sťahuje MŠ do priestorov bývalej Obecnej školy – dnes „dom charity“. V týchto priestoroch sa otvára trojtriedna MŠ, od roku 1962 i detské jasle.

História MŠ v tejto budove sa končí v roku 1992. Dňa 28. augusta 1981 sa otvárajú brány II. J-MŠ na ulici Dr. Š. Heska. Z rozhodnutia nadriadených orgánov sa v roku 1992 rušia detské jasle a obidve materské školy sa spájajú do jedného celku. Od tohto obdobia sa začína písať ďalšia etapa materského školstva v Kútoch.

Priestory MŠ

Prevádzkoví zamestnanci

Dana Záhradníková

ved.jedálne

Jana Studeničová

upratovačka

Eva Velická

kuchárka

Janka Horná

upratovačka

Anna Rišková

kuchárka

Gabriela Hnátová

mzdy

Mária Kovarovičová

kuchárka

Anna Kunšteková

účtovníctvo