U nás nájdu Vaše deti druhý domov ....

img

Priestory MŠ

forex växla tillbaka pengar Trieda MŠ

img

Školská jedáleň

http://lactopur.com/?xrjak=best-forex-trading-ipad best forex trading ipad Deťom podávame desiatu, obed a olovrant

img

Budova škôlky

طريقه المتاجرة بالاسهم Pri škôlke je detské ihrisko

ČO PONÚKAME

Získavame zdroje z projektov Európskej únie

Všetky triedy máme vybavené digitálnou technikou

Dopravné ihrisko s množstvom detských dopravných prostriedkov

Rôznorodé zariadenie školského dvora

Zodpovední a spoľahliví zamestnanci s dobrou kvalifikáciou

Pozitívne vybavovanie žiadostí rodičov o predprimárne vzdelávanie detí od troch do šiestich rokov

História MŠ Kúty

O zriadení materskej školy v Kútoch sa dozvedáme z obecnej kroniky. Roku 1894 obec zriadila materskú školu „óvodu“ pri zvonici na rohu Pastírových uličky. Deti do tejto tzv. „óvody“ nechceli chodiť z dôvodu maďarizácie národa. Dĺžka jej trvania však nie je zdokumentovaná.

O zriadení materskej školy v Kútoch v povojnovom období bývalého Československa sú zápisy z prvého septembra 1950. V tomto čase bola otvorená Materská škola oproti Zvonici na Bratislavskej ulici. Do jednej triedy bolo zapísaných 48 detí, na konci školského roka počet vzrástol na 63 detí. O deväť rokov neskôr bola otvorená druhá trieda MŠ. O skutočnom počte detí v dvoch triedach sme nenašli žiadne informácie.

Budova MŠ bola nevyhovujúca pre pobyt detí. Miestnosti boli vlhké, blízka prítomnosť hlavnej cesty a poľnej cesty spôsobovala vysokú prašnosť. Poľnou cestou sa hnali kravy Jednotného roľníckeho družstva na pašu. Zariadenia pre hygienu detí i zamestnancov boli drevené a stáli na školskom dvore.

V období trvania tejto MŠ sme zaznamenali niektoré prvenstvá a to: Prvé priateľské vzťahy s inou materskou školou boli nadviazané v roku 1953, stala sa ňou materská škola v Gotwaldove; rozlúčky s deťmi, ktoré odchádzali do školy sa konali už v roku 1955, deti dostali farebné ceruzky, na rozlúčku bol usporiadaný čajový večierok; v roku 1956 začína pracovať Združenie rodičov a priateľov školy; prvý krát sa konal maškarný ples detí; oslava MDD; cvičila sa spartakiáda detí a rodičov; v roku 1958 sa začína oslavovať v MŠ Medzinárodný deň žien.

História tejto MŠ sa uzatvára v septembri roku 1961, história budovy v roku 1965, kedy bola predaná za 5.600,- Kčs. V roku 1961 sa sťahuje MŠ do priestorov bývalej Obecnej školy – dnes „dom charity“. V týchto priestoroch sa otvára trojtriedna MŠ, od roku 1962 i detské jasle.

História MŠ v tejto budove sa končí v roku 1992. Dňa 28. augusta 1981 sa otvárajú brány II. J-MŠ na ulici Dr. Š. Heska. Z rozhodnutia nadriadených orgánov sa v roku 1992 rušia detské jasle a obidve materské školy sa spájajú do jedného celku. Od tohto obdobia sa začína písať ďalšia etapa materského školstva v Kútoch.

Priestory MŠ

Pedagogickí zamestnanci


Anna Ivánková

praca internetowa w domu učiteľka

Iveta Sofková

best forex robots 2017 učiteľka

Bc. Dana Kurucová

http://snelnaarschiphol.nl/?fantomas=strategie-operative-di-trading-su-forex-e-cfd-pdf&219=d2 strategie operative di trading su forex e cfd pdf učiteľka

Jana Škultétyová

طريقة اسعار الذهب asistentka


Dominika Poláková

učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci

Dana Záhradníková

ved.jedálne

Jana Studeničová

upratovačka

Eva Velická

kuchárka

Janka Horná

upratovačka

Anna Rišková

kuchárka

Gabriela Hnátová

mzdy

Mária Kovarovičová

kuchárka

Anna Kunšteková

účtovníctvo